Ved dødsfall - hva skjer?

Å miste noen man er glad i er begynnelsen på en vanskelig tid. Samtidig stilles man overfor praktiske gjøremål, gjennomføring av seremoni og kontakt med offentlige myndigheter.

 

Vår oppgave er å hjelpe dere i denne tiden, informere og besvare spørsmål, tilrettelegge for gjennomføring av ønsket seremoni, og orientere det offentlige slik regler og loven krever.

Her følger en rask gjennomgang av det som skjer etter et dødsfall.

 

Når familien tar kontakt med begravelsesbyrået avtales vanligvis et møte. Dere bestemmer om dere vil komme til samtale på byråets kontor eller om en representant fra oss skal komme på hjemmebesøk.

Samtalen med begravelsesbyrået

Det første vi gjør i konferansen er å bli enige om hvem som formelt skal være "nærmeste pårørende". Nærmeste pårørende følger følgende slektslinjen: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, etc. Avdødes nærmeste pårørende har avgjørende beslutningsmyndighet dersom det oppstår uenighet om eksempelvis gravferdsformen.

 

I løpet av samtalen gjennomgår vi alt som er nødvendig ved dødsfall. Viktigst er hvordan pårørende ønsker at selve seremonien skal gjennomføres, valg av forside på sanghefter, salmer/fellessang, musikkstykker og ønsker for blomsterpynting. I tillegg velges kiste, gravmarkør og eventuell urne.

 

Tid og sted for seremonien avklares også i løpet av samtalen.

 

Vi tar ansvar for praktisk avvikling av seremonien. Vi kontakter prest eller annen taler, ordner alle avtaler med kapell- /kirkeadministrasjon, organist, og eventuelle solister, sangere og andre medvirkende.

 

I konferansen tar familien stilling til om det skal holdes bisettelse (kremasjon) eller begravelse (kistegrav) og alle nødvendig papirer fylles ut. Ved begravelse holdes seremonien vanligvis i kirken eller kapellet ved den gravplassen kisten skal settes ned. Ved bisettelse står man friere til å velge hvor man vil holde seremonien.

 

At gravferdsseremonien legges opp etter avdødes religion, trossamfunn eller livssyn, er et godt prinsipp. Familie/pårørende står nokså fritt til å velge markeringens omfang og karakter.

 

Vanlig kirkelig bisettelse/begravelse følger imidlertid fastsatt liturgi. Men, i stor grad bestemmer pårørende salmer, eventuelle musikkinnslag, og hvordan utsmykningen (blomster o.l.) skal se ut.

 

Om mulig skal seremonien skje senest 10 virkedager etter dødsfall. Ønskes utsettelse, må dette søkes om. Det kan vi ordne.

 

Vi går også gjennom mulighet for å se avdøde igjen og hva som vil være det videre forløp for de pårørende og oss. Vi vil også her gå gjennom alle nødvendige papirer i forbindelse med dødsfallet.

Blomster fra nærmeste familie til båren

Blomster og farger velger dere. Kanskje en blomst eller farge som gir minner? Vi vil bidra til at avskjeden blir like minneverdig som livet. Dere bestemmer, men vi kan anbefale en prisklasse tilpasset ønskene.

Annonse i aviser

Å annonsere dødsfall i avisen er vanlig, og forteller omverden hva som har skjedd. Annonseteksten bør være entydig, og fullt navn hindrer misforståelser. Hvis ønskelig kan dere lage et utkast, så utformer vi endelig tekst sammen. Vi bestiller annonseplass og sender alltid annonseteksten skriftlig til avisen.

 

Annonsen blir tilgjengelig for alle når vi også publiserer den på vår hjemmeside, www.koba.no

 

Korset har vært det tradisjonelle symbolet i dødsannonsene. Nå er det like vanlig med et symbol uten religiøs tilknytning, for eksempel blomst eller fredsdue. Noen velger også et symbol som assosieres med en ideell organisasjon, eller annet spesielt. Egne bilder kan også benyttes i enkelte aviser.

Avskjed - syning eller andakt

Etter dødsfall kan mange tanker og følelser melde seg. Å forsone seg med at et kjært menneske har gått ut av livet kan virke umulig. Noen ønsker å se avdøde for siste gang, kanskje nettopp for å bearbeide følelsen av uvirkelighet. En slik syning er gjerne en privat stund for de aller nærmeste. Med prest tilstede kalles en slik samling gjerne en andakt. Denne kan ledes av prest fra sykehus, menighet, eller en annen person.. Om ønsket kan andakt holdes ved lukket kiste.

Seremonidagen

Seremonidagen er en helt spesiell dag for dere. Den er sorgtung, men gjerne også full av minner og takknemlighet for hva avdøde har betydd for hver og en.

 

Vi anbefaler dere å møte ca. 20-30 minutter før seremonien starter. Seremonirommet er ferdigpyntet og gjort i stand som tidligere avtalt. Vi møter dere utenfor og viser vei inn. Dere får litt tid alene i seremonirommet. Før dørene åpnes for øvrige fremmøtte, informerer vi om seremoniens forløp og hører om dere er usikker på noe.

 

Alle involverte som prest/ taler, organist og eventuell solist er godt forberedt for at denne dag skal bli et vakkert minne.

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert