Prisinformasjon

Åpenhet rundt priser for de varer og tjenester vi leverer har alltid vært et viktig poeng for oss.

Med virkning fra og med 1. januar 2013 trådte forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester i kraft.  Under kapittel 4 er det gitt særskilte krav til gravferdstjenester.

 

Vi har satt opp en oversiktlig oppstilling i henhold til forskriften slik at det skal være lett å finne de opplysningene forskriften krever. Du finner dette her. Her vil du også finne en generell prisliste.

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert