Musikkstykker

Mususikkstykkene som ønskes benyttet i seremonien kan nå velges relativt fritt, men noen regler må følges:

  • I ritualet til Den Norske Kirke skal seremonien inneholde to eller tre musikkstykker, og godkjennes av prest og organist.
  • I andre trossamfunn og Human-Etisk Forbund har man stort sett samme valgfrihet, men også her i overenskomst med den aktuelle taler.

Det er mange musikkstykker å velge mellom. Kom gjerne med ønsker.

Musikkstykkene med symbol på venstre side kan man høre:

Loading...

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert