Historien om Koba Christensen

Enslige kvinner i Norge på 1800-tallet hadde få yrkesvalgmuligheter. Husholderske eller industriarbeid var det vanligste. Men for noen ble jobb i liktøyforretning et alternativ, og enken Johanne Jakoba Christensen var en dem. I 1890 startet hun sin liktøyforretning, som i dag er det klart eldste begravelsesbyrået i Bergen kommune.

 

Kvinner har fra gammelt av alltid spilt en viktig rolle i ritualene rundt fødsel og død. Stellet av døde har i så måte lange tradisjoner som kvinnearbeid, gjerne kalt ”Hjelpekoner”. Det var derfor gjerne et resultat av tiden at enken Johanne Jakoba Christensen i 1890 startet opp liktøyforretning på Engen, og Koba Christensen for første gang så dagens lys.

 

Den første tiden holdt byrået til på Engen, i hus nr. 28. Rundt 1920 flyttet Koba Christensen til Engen 37, et hus kistesnekker Johs. Olsen satt opp etter bybrannen i 1916. I august 1931 døde Johanne Jakoba Christensen, 73 år gammel. Søsteren Agnes overtok driften av byrået. Etter over 50 års arbeid i byrået valgte Agnes å trekke seg seg i 1949. Døtrene Karin (gift Geelmuyden) og Ingrid (gift Haga) tok over ansvaret. Med sin lange erfaring styrte søstrene Koba Christensen trygt videre.

 

I 1964 døde Ingrid Haga, og datteren Agnes-Johanne Nergaard tok over driften. Tradisjonen tro fikk også Agnes-Johanne hjelp av familie, og svigerinnen Agnes ble en god støttespiller etter morens død.

 

I 1970 trådte svigersønnen til Agnes-Johanne, Dagfinn Andersen, til med en hjelpende hånd. Først sporadisk, så mer bindende, og etter hvert som årene gikk overtok han som daglig leder. For å gi bredere tilbud og bedre service flyttet byrået i 1985 til Nøstegaten 23-29.

 

Eva og Stuart Quivey, som har vært ansatt i Koba Christensen siden henholdsvis 1993 og 1994, overtar byrået i oktober 2000. Virksomheten flyttes til Dreggsallmenningen 36, hvor begravelsesbyrået nå har sitt hovedkontor i Bergen.

 

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert